De beste begeleiding tijdens uw zwangerschap

Gefeliciteerd, u bent zwanger! De komende tijd verandert alles, zowel lichamelijk als geestelijk. Als verloskundigen zijn we er om u hierbij goed te begeleiden. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. U kunt zich gewoon bij ons inschrijven. Is uw huisarts en/of apotheker nog niet op de hoogte dat u zwanger bent, meld dit dan wel even.

Zwangerschapscontroles

Heeft u een zwangerschapstest gedaan en is deze positief?Gefeliciteerd! De volgende stap is om u zo snel mogelijk bij een verloskundigenpraktijk in te schrijven. Uw eerste controle wordt ook wel een intakegesprek genoemd. Tijdens dit gesprek geven we u veel informatie, maar ook stellen we vragen over onder andere de gezondheid, leefwijze, medische voorgeschiedenis en familieanamnese van uzelf en uw partner.

Om een schatting van uw uitgerekende datum te kunnen maken, willen we graag van u weten wat de eerste dag van uw laatste menstruatie was. Tijdens de eerste controle dient u uw verzekeringspasje, identiteitsbewijs met sofinummer (BSN), (eventuele) eerdere zwangerschapsgegevens of informatie van een arts/gynaecoloog en de naam van medicijnen die u nu gebruikt mee te nemen.

Hoe langer u zwanger bent, hoe vaker u op controle komt. In het begin komt u minder vaak op controle en tegen het einde van de zwangerschap steeds vaker. We vinden het altijd fijn als de aanstaande vaders meekomen naar de zwangerschapscontroles. Tijdens vervolgafspraken controleren we het verloop van de zwangerschap en kijken we hoe het met u en de baby gaat. We meten uw bloeddruk en gewicht, luisteren naar het hartje van de baby en beoordelen de groei en ligging van de baby door middel van uitwendig onderzoek. Naast de onderzoeken geven we ook veel informatie en voorlichting. Er is altijd gelegenheid voor het stellen van vragen. Mocht u veel vragen hebben, schrijf deze dan op en neem ze mee. We nemen ze graag met u door. Vergeet ook niet om tijdens elke controle uw afsprakenkaart, te vinden in uw praktijkbrochure, mee te nemen.

Prenatale screening

Gelukkig worden de meeste kinderen na een zwangerschap gezond geboren, maar een klein percentage van alle kinderen heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking die later voor gezondheidsproblemen kan zorgen. Via prenatale screening is het mogelijk om enkele van deze aandoeningen en afwijkingen op te sporen.
U kunt laten onderzoeken of het kind in uw buik een aandoening

heeft. Of een lichamelijke afwijking. We noemen dit prenatale screening.

Er zijn twee soorten screening:

 • 1. Onderzoek naar downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom: de NIPT (niet-invasieve prenatale test ).
 • 2. Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: de 13 wekenecho en de 20 wekenecho.

U beslist zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden van prenatale screening. Heeft u tijdens uw eerste bezoek aan ons gezegd dat u meer wilt weten over prenatale screening? Dan krijgt u hier een uitgebreid gesprek over (counseling).

Kijk voor meer informatie, folders en animatievideo’s op www.pns.nl de website over pre- en neonatale (na de geboorte )screeningen.

Ook is er de 20-wekenecho, ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Het hoofddoel van de 20-wekenecho is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20-wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden op de echo gezien. De echo brengt geen risico's met zich mee voor moeder en kind.

NIPT test

De NIPT (Niet Invasieve PrenataleTest) wordt vanaf april 2017 aangeboden aan zwangere vrouwen, vanaf 10 weken zwangerschap, die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) oftrisomie 13 (patausyndroom) hebben. Of wanneer er sprake is van een medische indicatie (bijvoorbeeld een eerder kind met downsyndroom).

De NIPT is een test waarbij het bloed van de zwangere vrouw wordt onderzocht. In het bloed van de moeder is ook DNA van de baby aanwezig, afkomstig van de placenta. Met de NIPT kan dit DNA van de baby worden onderzocht op de bovengenoemde afwijkingen.

Mocht uit de prenatale screening naar voren komen dat u een verhoogde kans heeft, kunnen u en uw partner voor een lastige keuze komen te staan. Denk daarom vooraf (voor de prenatale screening) na over welke mogelijke stappen jullie in deze situatie zouden willen ondernemen.


Voor meer informatie:


Verschillende echo’s

Wij kunnen uw vroege – en termijnecho voor u uitvoeren. Met een vroege echo bedoelen we een echo tussen de zevende en tiende week van de zwangerschap. Dit is een echo om vast testellen of de zwangerschap intact is en op de juiste plaats zit. Het is niet bedoeld om de uitgerekende datum vast te stellen. Met een termijnecho bedoelen we de echo waarbij we door het meten van de baby precies kunnen bepalen hoe ver uw zwangerschap is. Om de termijn nauwkeurig te kunnen vaststellen, moet uw zwangerschap ongeveer tussen de tien en twaalf weken zijn.

Wat te doen als?

Er kunnen tijdens en na de zwangerschap verschillende situaties optreden waarbij u zich afvraagt wat u precies moet doen. Hieronder hebben we die situaties voor u op een rijtje gezet.

Tussen de controles door kunnen er vragen opkomen of dingen gebeuren waar u telefonisch contact over wilt of moet opnemen. Hieronder leest u in welke situaties u ons zeker moet bellen. 

 • Ongerustheid - Laat het ons weten als u de uitgelegde informatie niet heeft begrepen of andere zorgen heeft. Zo nodig plannen we extra tijd voor u in bij de volgende afspraak.
 • Vaginaal bloedverlies - Bewaar in dit geval altijd uw slipje of inlegkruisje.
 • Een of meer van de volgende klachten bij meer dan 20weken zwangerschap: hoofdpijn, sterretjes zien, overgeven, pijn in de bovenbuik of tussen de schouderbladen, plotseling vocht vasthouden in gezicht, handen of voeten.
 • Minder kindsbewegingen bij een zwangerschap van 26 weken of meer: u voelt uw kind minder bewegen dan u gewend bent. 
 • Buikpijn of rugpijn voor 37 weken zwangerschap: buikpijn of rugpijn die met een bepaalde regelmaat komt en gaat en/of toeneemt in pijn? 
 • Uw vliezen breken en u merkt u dat u opeens vaginaalvocht verliest: dat kan ineens een hele hoop zijn maar ook kleine beetjes. Meestal is vruchtwater kleurloos en/of troebel van kleur, dit is normaal. Het kan ook zo zijn dat het vruchtwater een gele, groene of bruine kleur heeft. Herkent u dit, probeer dan wat vruchtwater op te vangen in een inlegkruisje of maandverband om mee te kunnen nemen.
Daarnaast moet u tijdens en na de zwangerschap nog een aantal belangrijke dingen regelen. Hieronder leest u welke dat zijn.
 • Geboorteaangifte: na de geboorte doet u aangifte in de gemeente waar uw baby is geboren. Dit moet binnen drie dagen na de dag van de bevalling gebeuren. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan kunt u de aangifte ook op de eerstvolgende werkdag doen.
 • Kind erkenning: om er zeker van te zijn dat uw partner door alle instanties als de rechtelijke ouder van jullie kind wordt gezien, moet uw partner jullie kind erkennen. Dat kan voor of na de geboortevan de baby bij de Burgerlijke Stand. 
 • Ouderlijk gezag: als u niet getrouwd bent, krijgt alleen u als moeder automatisch het ouderlijk gezag. Dat geldt ook als uw partner het kind heeft erkend. Als uw partner ook het ouderlijk gezag wil, moet er een verzoek tot aantekening van ouderlijk gezag worden ingediend bij het kantongerecht. Dit kan alleen als uw partner jullie kind heeft erkend. 
 • Kraamzorg: aan het begin van uw zwangerschap raden wij u aan om aan te melden bij een kraamzorgbureau. Een gespecialiseerde kraamhulp leert u hoe u het beste de baby kunt verzorgen, assisteert u bij de borstvoeding of flesvoeding en verzorgt een aantal huishoudelijke taken. Een onmisbare hulp de eerste dagen! 
 • Zwangerschapsverlof: elke vrouw heeft recht op zwangerschapsverlof met een duur van 16 weken. Dit verlof gaat 4 of 6 weken in voor de uitgerekende datum, en loopt tot en met 10 of 12 weken na de bevalling. Als u eerder bevalt, blijft er een duur van 16 weken. Het is van belang om uw verlof met uw werkgever te regelen.